Şirket/Firma Adı

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ve Yeniköy Linyit İşletmesi tesislerimizde, faaliyetlerimizden kaynaklanan;
  • ♦ Çevre boyut ve etkilerini analiz ederek en iyi uygulamaları ve teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak, sürdürülebilir kaynak kullanmak, iklim değişikliğini azaltmak ve değişikliğe uyum sağlamak, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını gözetmek,
  • ♦ Uygunluk yükümlülüklerini karşılamak ve çalışanlarımıza bu doğrultuda eğitim vermek,
  • ♦ Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına destek vermek,
  • ♦ Paydaşlarımızın çevre bilincini geliştirmek,
Bu amaçla çevresel performans hedefleri belirlemek ve sürekli iyileştirmek çevre politikamızdır.