Şirket/Firma Adı

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ve Yeniköy Linyit İşletmesi çalışanlarının güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak temel ilkemizdir. Bu bilinçle:

  • Doğal çevremizi korumayı,
  • İnsana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Sürekli gelişim içerisinde bulunan ve küresel boyutta geçerli olan  bir Çevre Yönetim Sistemini kurup  kullanmayı ve güncellemeyi,
  • Çevre konusunda tabi olduğumuz yasal mevzuatlara uymayı,
  • Çevre konularında yetkili merci ve yerel yönetimlerle oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
  • Kirliliği kaynağında azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamayı,
  • Hammadde ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
  • İşletmelerde enerji tüketimini azaltmayı hedeflemektedir.