Şirket/Firma Adı

İSG POLİTİKASI

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumumuzda, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterimizin ve ziyaretçilerimizin kuruluş faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için;
  • Tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Çalışma ortamı şartlarından ve acil durumlardan kaynaklanabilecek tehlikeler ve riskler için önleme faaliyetlerini gerçekleştirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını engelleyerek iş sürekliliğini sağlamak,
  • İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak ve performansımızı düzenli olarak ölçümlemek,
  • Dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek,
iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.