Şirket/Firma Adı

İSG POLİTİKASI

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’de İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Bu doğrultuda; 
 
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’de tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir.  

Çok Tehlikeli işler kapsamında olan iş yerlerimizde her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda çalışmalar eksiksiz yerine getirilmektedir:
 
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.