Şirket/Firma Adı

KALİTE POLİTİKASI

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. olarak; yasal mevzuatlar ve Kalite Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  • Müşterilerimize daima kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi üretmeyi,
  • Yeni teknolojileri izleyerek ve kullanarak tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine ve sürekli gelişmesine olanak tanımayı,
  • İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunmayı,
  • Sürdürülebilir sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçümlenebilir sistem hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve tam katılım ile hedeflere uyumun sağlanmasını,
  • Hedeflerimize uyumun takip edildiği, proaktif yaklaşımlar ile sistemin sürekli iyileştirilerek kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir kalite politikası hedeflenmiştir.