Şirket/Firma Adı

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ

Kemerköy Termik Santrali Hüsamlar ocağındaki 95 milyon tonluk Linyit kömür rezervinden faydalanmak üzere EÜAŞ  bünyesinde kurulmuş olup, 1. Ünitesi  1993 yılında, 2. Ünitesi 1994 yılında ve 3. Ünitesi de 1995 yılında faaliyete geçmiştir. Bacagazı arıtma tesisi 95% verimle çalışmakta olup, 2003 yılında faaliyete geçmiştir.

Kemerköy Termik Santrali 3 adet üniteden oluşmakta olup ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 630 MW gücündedir. Santral Haziran 1984 ile Ağustos 1993 tarihleri arasında inşa edilmiştir. 1. Ve 2. Üniteler 1994 yılında ve 3. Ünite de 1995 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 4 milyar 95 milyon KWh’dir.

Kemerköy TS’ye ait her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini jeneratorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.

Ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21.600 tondur.

Üretilen enerji 380 kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte sisteme verilmektedir.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ

Yeniköy Termik Santrali Milas bölgesindeki 800 milyon ton kömür kapasitesini değerlendirmek üzere EÜAŞ  bünyesinde kurulmuş olup, 1. Ünitesi1986 yılında, 2. Ünitesi 1987 yılında devreye alınmıştır. Bacagazı kükürt arıtma tesisi 2007 yılında devreye girmiştir.

Yeniköy Termik Santrali 2 adet üniteden oluşmakta olup ünitelerin her biri 210 MW gücünde ve santral toplamda 420 MW gücündedir. 1. Ünite 1986 yılında ve 2. Ünite de 1987 yılında işletmeye açılmışlardır ve halihazırda üretim yapmaktadırlar. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 2 milyar 730 milyon KWh’dir. 

Yeniköy TS’ye ait her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini jeneratorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kuleli soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.

Ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 13.600 tondur.

Üretilen enerji 380 kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte sisteme verilmektedir.

 

YENİKÖY LİNYİT MADEN İŞLETMESİ

MEVCUT OCAKLAR KÖMÜR MİKTARI  ORTALAMA KALORİ
KARACAHİSAR 90 milyon Ton   2279  Kcal/Kg 
AKBELEN 33,3 milyon Ton 2322  Kcal/Kg
İKİZKÖY  41,5 milyon Ton  2191  Kcal/Kg
SEKKÖY 19,5 milyon Ton 1656  Kcal/Kg
ÇAKIRALAN BELENTEPE 9,4  milyon  Ton 1979  Kcal/Kg   
HÜSAMLAR  38   milyon Ton 1855  Kcal/Kg
OCAKLAR TOPLAMI  231,7 milyon Ton     

Yeniköy Termik Santraline Sekköy, İkizköy, Akbelen ve  Karacahisar ocaklarından kömür verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 3,5 milyon ton kömür yakılmaktadır. Kemerköy Termik Santraline Hüsamlar ve Çakıralan Belentepe ocaklarından kömür verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 4,5 milyon ton kömür yakılmaktadır.