Çevre Politikamız

Enerji sektöründe  faaliyet gösteren kurumumuzda, faaliyetlerimizden kaynaklanan;

  • Çevre boyut ve etkilerini analiz ederek en iyi uygulamaları ve teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek ve çevreyi korumak, sürdürülebilir kaynak kullanmak, iklim değişikliğini azaltmak ve değişikliğe uyum sağlamak, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını gözetmek,
  • Uygunluk yükümlülüklerini karşılamak ve çalışanlarımıza bu doğrultuda eğitim vermek,
  • Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına destek  vermek,
  • Paydaşlarımızın çevre bilincini geliştirmek,

Bu amaçla çevresel performans hedefleri belirlemek ve sürekli iyileştirmek çevre politikamızdır.

İş Ortaklarımız