Enerji Politikası

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumumuzda, enerji verimliliği , kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için ;

  • Tüm süreçlerimizde enerji, doğal ve yerli kaynakları verimli kullanmak,
  • Enerji kapsamındaki ulusal ve uluslararası şartlara uymak,
  • Enerji verimliliği ve performansını sürekli iyileştirmek,
  • Üretim ve yardımcı tesislerimizin, ekipmanlarımızın, süreçlerimizin tasarımında ve revizyonlarında, enerji performansını dikkate almak,
  • Ürün ve hizmet satın alma ve tedarik süreçlerinde enerji verimliliğini dikkate almak,
  • Bu amaçla enerji tüketimlerimizi amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gerekli tüm kaynak ve bilgiyi kullanarak sürekli takip etmek , control altına almak, azaltmak ve sürekli iyileştirmek enerji politikamızdır.

İş Ortaklarımız