Güçlü Birliktelik IC Enerji-Limak Enerji

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Yeniköy Linyit Maden İşletmesi özelleştime kapsamında 23.12.2014 tarihinde IC Enerji-Limak Enerji tarafından işletilmek üzere devralındı.

ORTAKLIK YAPISI: %50 IC ENERJİ -%50 LİMAK ENERJİ

Ülkemizin inşaattan  enerjiye,havalimanı yönetimi ve operasyonlarından liman işletmeciliğine,barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine,yüksek hızlı tren projelerinden gıda-hayvancılığa kadar birçok önemli sektörde ciddi deneyimlere sahip bu iki güzide kuruluş,şimdi de güçlerini YENİKÖY KEMERKÖY'ü sürdürülebilir büyüme ilkesi ile daha ileriye çıkarmak için birleştirdiler.