KAMUOYU BİLGİLENDİRME

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi Hakkında

"1986’dan beri faaliyetini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri günümüzde 1070 MW kurulu gücüyle ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %2’sini sağlamasının yanı sıra tüm Muğla bölgesi ve ilçelerinin ana elektrik üretim ve dağıtım merkezi olarak ülkemiz ve bölge adına son derece hayati bir görev yapmaktadır.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri,  26.08.2013 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.08.2014 tarihli kararıyla özelleştirilmiş ve şirketimiz tarafından 2.671 milyar ABD Doları bedelle devralınmıştır. Enerji kaynağı yerli kömür olan bu santrallerin hammadde ihtiyacı, bölgedeki kömür havzasından karşılanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan BEKRA Bildirim Sistemi kullanılarak kurumumuzun kimyasal beyanı yapılmıştır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin “Bildirim” başlıklı 7. Maddesi uyarınca yapılan beyanda YK Enerji’nin üst seviyeli kuruluş olduğu tespit edilmiştir. Böylece aynı yönetmeliğin 11.maddesi kapsamında güvenlik raporu işletmelerimiz için hazırlanmıştır.

YK Santrallerimiz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olup, depolanan kimyasallar içerisinde; boğucu(inert), oksitleyici, alevlenebilir, kolay alevlenebilir, toksik, aşındırıcı çevresel ve adlandırılmış zararlılık kategorisine sahip kimyasallar yer almaktadır. Tehlikeli kimyasalların isimleri ve özellikleri bahsi geçen yönetmeliğin 6.maddesinde istenen şekilde ‘Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı’nda belirtilmiştir. Tehlikeli Madde Müdahale Kartları, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilmiştir. Bu karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, işletmemiz değişikliğin olmasını takip eden bir ay içinde güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderecektir.

YK Santrallerimiz için Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında senaryo edilen, büyük kazalar için önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri vb), Proses Alarmları (seviye alarmı, basınç alarmı, sıcaklık alarmı vb.) Fiziksel Korumalar  (tank havuzu vb.), Yangın Söndürme ve Gaz Algılama Sistemleri kullanılmıştır.

YK Santrallerimiz için büyük bir kaza olması durumunda doğru ve zamanında müdahaleyi yürütmek üzere Acil Durum Planını hazırlamış ve belirli periyotlarla tatbikatlar yapılmaktadır. Kuruluşta oluşturulan senaryo içeriğine göre kazaya müdahalede görev almaları öngörülen ‘Acil Servis Hizmetleri’nden itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurularak tatbikata katılmaları istenmektedir.  Böylece herhangi bir acil yardım gereksinimi öncesinde, gerekli desteği en uygun şekilde sağlayabilmeleri için kilit paydaşların tesislerimizi tanıması sağlanmaktadır.

YK Enerji İşletmelerimiz için ileri güvenlik kavramının oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla dış destek olarak; Acil Hizmet Birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Çevre İl Müdürlüğü ile iletişimini sürdürmekte ve bilgi alışverişinde bulunmaya devam edecektir.

YK Enerji İşletmelerimizde; büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemleri almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.