Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu

YK Enerji olarak, faaliyete başladığımız günden bu yana, bir yandan ülkemizin yerli kaynaklardan üretilen enerji ihtiyacını karşılıyor, bir yandan da başta Milas olmak üzere Türkiye’ye katma değer yaratmayı hedefleyen çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir gelecek vizyonumuz doğrultusunda, faaliyet yürüttüğümüz bölgede çok sayıda sosyal sorumluluk çalışması da gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda geçmişten bugüne çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan Milas’ın, dünya arkeoloji atlasında hak ettiği yeri alması için arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra Ören Arkeopark Projesi’ne, Keramos Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi’ne, Milas’ta her yıl düzenlenen Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’na destek oluyoruz.

YK Enerji Linyit İşletme Müdürlüğü maden ruhsat sahaları içinde yer alan arkeolojik alanda gerçekleşen kurtarma kazıları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yenilenen kazı izni ile 2006 yılından beri devam etmektedir.

Maden ruhsat sahasının YK Enerji’ye devredilmesinden sonra bu çalışmalar yine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile YK Enerji arasında imzalanan 24.04.2015 tarihli protokol hükümleri çerçevesinde Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında ve bilim heyeti kontrolünde yürütülmeye devam etmiştir. Yapılan protokole göre arkeolojik kazı alanında yapılacak her türlü kazı, kurtarma, taşıma, kayıt tutma ve raporlama çalışması Milas Müze Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman ekip tarafından yapılmakta olup, YK Enerji tarafından destek sağlanmaktadır.

Bu kazılarda ortaya çıkarılan kültür varlıkları raporlama, mimari çizimler, fotoğraf çekimleri ve restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, Milas Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmaktadır. Bu kültür varlıklarından dönemini ve türünü en iyi yansıtan örnekler, Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen Ören Arkeopark alanına, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarıyla bilimsel yöntemlerle, uzmanlar gözetiminde ve yine Milas Müze Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman ekipler tarafından aslına uygun şekilde taşınmaktadır.

Öte yandan söz konusu kazılarda arkeoloji dünyasında örnek gösterilen bir istihdam politikası da izlenmektedir. 94 kişilik kazı ekibinde 19 uzman arkeolog, antropolog, restoratör ve sanat tarihçisi ve Milas halkından 75 kişilik işçi kadrosu görev yapmakta, ve bu sayının yarısını kadınlar oluşturmaktadır.

Son 17 yıl içinde Hüsamlar, Belentepe, Mengefe bölgelerindeki arkeolojik kazılar tamamlanmış olup, yenilenen kazı izinleri kapsamında Akbelen ve Kırtaş mevkilerinde devam etmesi öngörülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan ve tarihin 7 ayrı dönemine ışık tutan çok sayıda arkeolojik eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait bu eserler Ören Arkeopark’ta çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacaktır.

Son günlerde bazı çevreler tarafından gerçeklikle ilgisi olmayan bir dezenformasyon kampanyası yürütülmektedir. Bu kapsamda ortaya atılan “Tarihimiz tahrip ediliyor” iddialarının gerçeklikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan sosyal medya paylaşımlarında yer alan görüntülere konu olan alandaki arkeolojik çalışmalar ilgili kurumların gözetiminde ve uzman ekipler tarafından titizlikle yapılmıştır. Kurtarma kazılarından kalan kazı toprağı ise madencilik faaliyeti biten bölgelerin dolgu ve rehabilitasyonunda kullanılacaktır.

Karia bölgesinin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarma mutluluğunun yaşandığı, ve Türkiye’nin en kapsamlı ve uzun süreli arkeolojik çalışmalarından biri olan bu kazı faaliyetleri yetkili kurumların sahipliğinde ve denetiminde, yasal mevzuata uygun olarak bilime ışık tutmaktadır ve yeni sahalarda aynı titizlikle devam etmesi öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YK Enerji Kurumsal İletişim

 

Bilgi İçin:

0252 558 02 90

yk.kurumsal@ykenerji.com.tr