Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi Sertifikasyonu Başarıyla Tamamlandı

Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi Sertifikasyonu Başarıyla Tamamlandı

Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi Sertifikasyonu Başarıyla Tamamlandı

ISO 14064-1 KARBON AYAK İZİ ve ISO 14046 SU AYAK İZİ SERTİFİKASYON SÜRECİ 2017 YILI İÇİN BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR

ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Standardının Avantajları Nedir?

Üretim, hizmet ve işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerini karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerini hesaplıyoruz. İklim değişikliğine karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmekte ve karbon emisyonlarının etkin yönetimine önem vermekteyiz.

  • Faaliyetlerden kaynaklanan emisyonları hesaplamak, izlemek ve raporlamak
  • Mevcut emisyonu baz yıla oranla her yıl düşürmek
  • Paydaşlar ile etkin iş birliği içinde tüm süreçte sera gazı emisyonunun azaltımını sağlamak.

ISO 14046 Su Ayak İzi Standardının Avantajları Nedir?

Su ayak izi, buharlaşma da dahil olmak üzere kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsünde kullanılan temiz su kaynaklarının kullanım miktarının ölçümüdür.

  • Gelecekte su kullanımımıza yönelecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek
  • Su kullanımımızın çevresel etkilerini düşürme yöntemlerini belirlemek
  • Su kullanım verimliliğini arttırmak

Bu kapsamda gönüllük esasına dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde karbon ve su ayak izimizi hesaplayarak, 'ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesi Standardı - ISO 14046 Su Ayak İzi' doğrulama süreci tamamlanmış, karbon ayak izi ve su ayak izi beyanı iletilmiştir