Türkiye'nin toplam termik santral gücünün %5'ine tekabul ediyor.

Türkiye'nin toplam termik santral gücünün %5'ine tekabul ediyor.

Türkiye'nin toplam termik santral gücünün %5'ine tekabul ediyor.

Özelleştirmeyle Kemerköy Termik Santrali ile taşınmazları, Yeniköy Termik Santrali ile Yeniköy Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazları satış yöntemiyle; ilgili maden ruhsatları ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ile Kemerköy İskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların ise işletme hakkı kazanan IC-Limak iştiraki olan Yeniköy-Kemerköy A.Ş.’ye geçmiş oluyor. 20 yıllık Kemerköy santrali ile 27 yıllık Yeniköy santralinin toplam gücü 1050 megavat ile Türkiye ’nin toplam termik santral gücünün yüzde 5’ine tekabül ediyor.