Hissedarlık Yapısı

YENİKÖY KEMERKÖY, %50 IC İÇTAŞ Enerji – %50 LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihinden itibaren işletilmektedir.

YENİKÖY KEMERKÖY, ortaklarının yıllara dayanan tecrübesinden ve gücünden güç almaktadır.
 

IC İÇTAŞ ENERJİ

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding, 1998 yılında Türkiye enerji sektöründeki öncü şirketlerden biri olarak başlayan yolculuğunu, bugün itibarıyla sektördeki lider şirketlerden biri olarak sürdürmektedir. 

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım;

- Tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı toplam 1.325 MW kurulu gücü,

- Tamamı açık işletme 240 milyon ton linyit rezervi,

- 6,4 milyar kWh yıllık elektrik dağıtımı,

- 10 milyar kWh yıllık perakende satışı,

- Yaklaşık 5.000 çalışanı ile enerji arzının güvenli ve sürdürülebilir olarak temini için önemli bir rol üstlenmektedir.


IC İÇTAŞ Enerji Yatırım bundan sonra da gücünü insan kaynağından ve teknolojiden alarak ilerlemeyi sürdürecek, sektördeki lider şirketlerden biri olma konumunu güçlendirecektir. Bu yolda ilerlerken, kalite odaklı bir yaklaşım benimsemek, çevresel ve sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerinin merkezine koymak, temel ilkeler olmaya devam edecektir.  

http://www.ictasenerji.com.tr/


LİMAK ENERJİ

Limak Holding’in 1976 yılından günümüze uzanan tecrübesinin enerji sektörüne yansıması olan Limak Enerji, enerji sektöründe enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir.

Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz, ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.500 MW’ın üzerinde kurulu gücü olan grup, portföyünü her yıl daha da büyütmektedir. Ülkemizin orta-uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. İşletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 1.420 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4,3 milyar kWh’tir. Enerji dağıtımı alanında Uludağ bölgesinin tamamına ve Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi ile Kosova’da toplam 3,8 milyonu aşan aboneye hizmet vermektedir. Ayrıca, yine bu bölgelerdeki perakende şirketleri kanalıyla tüm Türkiye genelinde ve Kosova’da elektrik satışı ve ticareti alanında büyümeye devam etmektedir.

Enerjinin tüm alanlarındaki faaliyetleriyle dikey entegrasyonunu sağlamış olarak, Türkiye’de sektörün en önemli aktörlerinden biri konumunda olan Limak Enerji maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile çalışırken, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinciyle hareket etmektedir.

http://www.limakenerji.com.tr