İSG Politikası

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumumuzda, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterimizin ve ziyaretçilerimizin kuruluş faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için;

  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak,
  • Yasal ve diğer ilgili tarafların şartlarını yerine getirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda çalışanlara danışmak ve çalışanların katılımını sağlamak,
  • İş güvenliği sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için eğitimler düzenlemek ve gerekli diğer kaynakları sağlamak,
  • Çalışma ortamı şartlarından ve acil durumlardan kaynaklanabilecek tehlikeler ve riskler için önleme faaliyetlerini gerçekleştirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını engelleyerek iş sürekliliğini sağlamak,
  • İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak ve performansımızı düzenli olarak ölçümlemek,
  • Dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek,

iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

İş Ortaklarımız