Kalite Politikamız

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumumuzda toplam kalite yönetimini başarı ile uygulamak için;

  • Kurumumuzun paydaş beklentileri ve vizyonuna uygun stratejik amaç ve hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek,
  • İlgili tüm yasal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • İş süreçlerimizin hedeflerine ulaşmasını engelleyen riskleri değerlendirmek ve önlem almak,
  • Hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve toplumla güvene dayalı ilişkiler kurmak,
  • Süreçlerin mükemmelliğini sağlayarak paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak,
  • Kalite yönetim sistemini ve kuruluşumuzun ihtiyacı olan diğer sistemleri kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak kalite politikamızdır.

İş Ortaklarımız