Sosyal Sorumluluk

YENİKÖY KEMERKÖY, bulunduğu Ege Bölgesi başta olmak üzere kültürden eğitime, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projesi yürütmek ve bu projeler aracılığı ile toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yasal zorunlulukların ötesinde, doğal kaynaklara ve bölgedeki tüm canlı organizmalara önem ve değer vererek faaliyetlerini gerçekleştiren YENİKÖY KEMERKÖY, Ege Bölgesi’nin kıymetli halkı ile yakın ilişkiler kurup toplumun ihtiyaçları doğrultusunda destekler sağlama yönünde çalışmalar yürütmektedir.

“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını gözetme” ilkesi ile, dengeli ve çevre dostu bir büyüme stratejisi izlemektedir.

Ortakların YENİKÖY KEMERKÖY’e örnek olan sosyal sorumluluk ilke ve faaliyetleri için;

http://www.icvakfi.org.tr/

https://www.limakvakfi.org